Форумна игра в света на Уархамър фентъзи

Тук можете да разберете повече за Портала като организация за интернет ролеви игри, да дадете своите предложения или да потърсите други играчи за новата си идея за приключенска линия.
Post Reply
Spellbreaker
Posts: 13
Joined: Fri Feb 16, 2007 11:31 pm
Location: Wesnoth

Форумна игра в света на Уархамър фентъзи

Post by Spellbreaker »

Здравейте,
Аз съм, Галлеан (не мога да си вляза в профила) и
събирам хора- двама или трима за форумна игра в света на Боен чук- фентъзи. Имам допълнително поне двама души, с уговорки, които ще играят ако започнем. Имам няколко приключения- идеи, но желанието на играчите ще бъде приоритетно. За сега се очертава начало в стил хорър сървайвал.
Системата, по която ще се играе е максимално елементарна, направена от мен:


Система за ролева игра в света на Боен Чук – фентъзи
Правилата са с цел улесняване на играта и не бива да изместват вниманието, желанието и инициативата на играчите от нея. Правилата са приложими само когато изходът на дадено начинание не е поначало ясен и/или когато играчите и Водещия не съумеят да се споразумеят за крайния ефект. Всякъде другаде общата логика, вътрешната логика на света и разбиранията на участниците в играта са с предимство.
Системата и играта като цяло, не са предвидени за незрели играчи, така както и за играчи тип „мъчкин“, „мин-макс“, „поуърплейър“ и тн. Използвани са идеи и механики от играта Cosmic Patrol.

Всеки персонаж е представен с пет основни характеристики (съкратено „хар.“):
-Тяло: общи възможности, сила, ловкост, бързина, рефлекс, издържливост, сетива, устойчивост към болести, отрови и други. Има директно въздействие върху „точките живот“ на героя
-Ум: интелект, мъдрост и разбиране на света, логическо мислене, памет, фокусиране на мисълта, езици
-Чар: социални възможности и етикет, външен вид, впечатления и други
-Бой: възможност и опит за водене на битка, използване на оръжия, огранчиени тактически, стратегически, логистични и други знания и умения
-Специално умение: по избор, взето със съгласието и разбирането на Водещия. Използва се в частни случаи, когато е по-адекватно и логично от другите хар. Може да бъде специализация в даден вид оръжия, пределена наука или професия, дейност, знание, магия, други
Всяка характеристика се отбелязва със зара, който ще бъде използван за нея. Заровете са стандартните з4, з6, з8, з10, з12, з20. Осемстенен зар е ориентировъчно среден за човешко създание, дванадесетостенен е много висок. Четиристенен би могъл да пресъздава силен недъг/пълно невежество в тази категория. Върху петте се разпределят зарове, със сбор на страните 42.
Допълнителни елементи:
-Късмет: хвърля се със з12 в началото на всяка сесия/история. Ако хвърлен зар от хар. Съвпадне с късмета, то хвърлянето е успешно, независимо от други фактори.
-Монети на съдбата. Получава се една в началото на всяка сесия/история, плюс по една по решение на Водещия: за добро отиграване, постигане на цел в играта, интересни решения, други. „Монетите“ могат да се ползват по всяко време от играчите, след консултация с Водещия за да влияят ограничено на игровия свят. Примери: харчейки монета, играча случайно се натъква на приятеля, който търси в многохиляден град; харчейки монета металните вериги, с които е закачена книга, се оказват силно ръждясали и лесно се отчупват; последен отчаян удар на персонажа автоматично наранява злия последовател на Слаанеш и го разконцентрира от изричането на магията.

Основно хвърляне: з12+зар хар. > з20 (+/- допълнителен фактор) = успех
Допълнителните модификатори (фактори) са ситуационни, по преценка на Водещия (опит в дадена сфера, лоши условия, стрес и прочие).

Освен това всеки персонаж започва играта с четири допълнителни умения/познания/особености. Те нямат директно отражение в системата, така, че създаването, тълкуването и приложението им са според спогодбата на играчите и Водещия.
Примери: хералдика, математика, добри обноски, богатство, оказване на първа помощ, лекуване на кожни болести, бръснарство и фризьорство, езда и познаване на коне.

Битките са основното поле на дейности, в които играта се нуждае от системата. Предвидени са да са оптимално абстрактни и лесни, и все пак с ограничено влияние от страна на играчите. Сражение, вкючващо хладно оръжие би следвало да е бързо и опасно. Всеки персонаж има „точки живот“, разделени в четири последователни категории. Пример:
0 0 0
@ 0 0
@ 0 0
# #
С всяко рана и поражение, съответен брой точки се задраскват/запълват, заповайки от най-горния ред, най-отляво. Когато бъде задраскана точка със знак @ персонажа получава временно (до излекуване) еденица минус (модификатор) на хвърлянията, свързани с тяло и бой. Когато бъде задраскана точка #, създанието припада/безпомощтно е- не може да прави нищо и най-вероятно ще загине от раните си в близко бъдеще. Всяко поражение след тези точки е равнозначно на смърт.
Персонаж с хар. Тяло з10 и з12 добавят по една точка живот перманентно в края на втория и третия ред съответно.
Всеки рунд от битката протича със срвнително хвърляне:
Зар бой (=/- модификатори) срещу зар бой (=/- модификатори)
Този, с по-голям резултат нанася директно пораженията на оръжието си върху точките живот на опонента. Растоянията при битките са от голямо значение и се делят в три категории: меле (най- популярното растояние за дуели, приблизително 2-3 метра), близко (опонентите имат допълнително време да се приготвят за конфронтацията) и далечно (растояние за стрелба). Ситуацията и растоянието по време на битка се определят според случая, от Водещия и търпят корекции.
Използването на оръжие в нетипично за него растояние води до сериозен негативен фактор (обикновено 3) докато не попадне в своята категория.


Списък и характеристики на някои оръжия (поражения, меле, близко, далече):
Меч, брадва, боздуган, кама... 4, 0/-3/-
Флейл, топуз 5, -1/-4/-
Копие (две ръце) 4, 0/0/-
Алебрада (две ръце) 5, -1/0/-
Пика (две ръце) 6, -3/0/-
Двуръчен меч 5, 0/0/-
Прашка, лък, арбалет (две ръце) 3, -/-3/0
Пистолет 4, -/-3/0
Мустек (две ръце) 5, -/-/0
Пушка от Хочланд (две ръце) 4, -/-/+1
Ръка, крак, тяло 2, 0/-3/- (плюс едно поражение ако хар. Тяло е з10 и още една за з.12)
Нулата означава, че няма модификтор, тирето – невъзможност да се използва на това растояние.

Ако оръжието не изисква две ръце, заедно с него може да се ползва щит или париращо оръжие. Те имат общият бонус от възможността да „избегнат“ пораженията от един рунд при хвърляне на четири със з4.
Носенето на броня добавя три допълнителни „точки живот“ в нов ред за лека броня (кожа, плат), 5 точки за тежка брония (ризница, метални плочи) и 6 точки за пълна, рицарска броня (пълен комплект, най-често джуджевска изработка). Последният вид броня има и допълнителното приемущество, че „абсорбира“ по една точка поражение всеки рунд преди да загуби 6-те си „точки живот“. Броня, поела нужната бройка щети става неизползваема докато не се поправи.

Примерен персонаж
Азо Хертуиг – благородник от Нордланд, 32 годишен. Извършва от името на електора (Гаусер) инспекции по населените места, свързани с инфраструктурата и икономиката. Чувства се уверен в дворовете на благородитето и е участвал в няколко дуела с пистолет. Ненавижда Кислев и елфите. Умерен в думите и делата си.
Тяло: з6
Ум: з12
Чар: з8
Бой: з6
Стрелба с пистолет: з10
Богат, математика, обноски и етикет, география на Империята.
Притежания: Скъпи дрехи, пътни дрехи, пистолет с принадлежности, нож, документи и писма, хартия и приспособления за писане, печат на Нордланд, карти на Империята, медальон от любима, звънче, 10 златни и 2 сребърни монети.

Примерно сражение
Военен патрул, пренасящ заплати до погранична кула до Силвания, е нападнат посред бял ден от въоражена група. Мечоносец от атакуващите се опитва да достигне и обезвреди стрелците на защитниците и един от редовните войници притичва да го пресрещне. Облеченият в сиво нападател се придвижва с широки крачки, сваля щит от гърба си и леко се навежда с цел „гмуркане“ под копето, насочено към него. Аверландецът успява с лекота да уцели и разкъсва лявото рамо на наемника. Двамата правят по кракча-две в опит да заемат по-добри позиции и накрая копиеносеца е надхитрен- меча се насочва към тораса му. Леката броня е съсипана, но за това пък раната не изглежда сериозна и малка струйка кръв започва да тече надолу. В отговор блечения в черно и жълто войник замахва с тъпото на копието си към крака на опонента си, но там го пресреща ръба на щита. Докато се чуди за нова тактика мечоносеца нанася нов бърз удар и го срязва през гърдите. И двамата кървят силно, но нападателя се нахвърля с по-голямо ужесточение и честите, къси движения с меча успяват да хванат защитника неподготвен. Дълбока рана раздира дясната ръка на копиеносеца и той се принуждава да се опре на оръжието си за да не падне. Примижа с очи и прави последен, отчаян удар напред. Наемника се отдръпва и след това го намушква в лявата подмишница.
Изважда оръжието си смазен звук и правейки гримаса от болката в рамото продължава напред към стрелците.

Опонент А – копиеносец от Стирланд с Тяло 10, Бой 10, копие, лека броня
Опонент Б – наменик от „Сивите пера“ Тяло 8, Бой 12, меч, щит

Първи рунд на растояние далечно двамата не могат да се наранят и бързо се приближават. Втори рунд, на растояние близко А напада, Б е с неподходящо оръжие: (з10 срещу з12-3) 9>0. Копиеносеца нанася удар, щита не парира (2) и пораженията започват втория ред на наемника. Той е с вече -1 на хвърляния Тяло и Бой, в същото време той успява да скъси растоянието (по желание).
Трети рунд, меле, хвърлянето е з10 срещу з12-1, резултат 1<4. Кожената броня на копиеносеца е съсипана, но го отървава само с една точка загуба.
Четвърти рунд, същите условия, 6>4, но щита парира (4) и няма ефект.
Пети рунд, 1<2, А поема удар и поема наказание като опонента си.
Шести рунд, 4<5, А получава още един удар и е в критично състояние (-2 на хвърляния за Бой и Тяло).
Седми рунд, хвърлянето е з10-2 срещу з12-1, резултат 8<9, копиеносеца умира от перфорация на белите дробове и обилна кръвозагуба.
Всички ще умрем. Нека поживеем с тази мисъл.
Post Reply